Remedial Teaching Eigenheid in Talent

Remedial Teaching

Sommige kinderen in het basisonderwijs kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken bij rekenen, technisch/begrijpend lezen of spellen. Ondanks extra aandacht en begeleiding van de leerkracht of remedial teaching op school, blijven deze kinderen soms achter bij de rest van de klas. De oorzaken hiervan zijn niet altijd duidelijk en bij de kinderen kunnen aanhoudend slechte prestaties op bijvoorbeeld taal of rekenen leiden tot sociaal-emotionele problemen, zoals faalangst of een laag zelfbeeld.

Als extra begeleiding op school tot onvoldoende verbetering leidt, biedt Eigenheid in Talent individuele begeleiding voor uw kind. Eerst gaan we bekijken welke problemen uw kind ervaart en wat mogelijke oorzaken hiervan zijn. Daarna bepalen we in overleg met u en met de school van uw kind op welke doelen de begeleiding zich gaat richten. Vervolgens gaat uw kind in de begeleidingssessies aan de slag. Hierbij worden steeds de voor uw kind best passende methodes gebruikt en wordt aangesloten bij de behandelde lesstof op school. De voortgang van uw kind zal regelmatig met u worden besproken.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier, of bel naar 06-81763716.